Heart Strings


Today, I'm facing so far away, from you,
It seems like yesterday,
We'd left and carried on our own way,
Just me and you

Yesterday, went through all the things to say, to you,
Complicatation comes our way,
Tongue tied, the same string that ties my heart from me to you

I couldn't help to feel somethings not the same,
'Cause certain times I know,
Like everybody knows,
Things aren't the way they used to be

It seems like nothing good comes for me,
Then came you the girl of my dreams,
So far, yet you still remain with me,
My thoughts on you

I couldn't help to feel somethings not the same,
'Cause certain times I know,
Like everybody knows,
Things aren't the way they used to be

I couldn't help to feel somethings not the same,
'Cause certain times I know,
Like everybody knows,
Things aren't the way they used to be
AnymoreCaptcha
Liedje Closet Monster Heart Strings is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Heart Stringsmits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Closet Monster Heart Strings downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Heart Strings in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.