Big Truck (Live)


This song is called Big Truck we wrote it years ago about Rayna”

Drive

Big Truck

HAHA

Too small, too small don't compromise
So have fast, too fast don't realize
Have hand on wheel, set the sights, drive

Too small, too small don't compromise
So have fast, too fast don't realize
Have hand on wheel, set the sights, drive

Moving - motion
Said move, said move it

HAHAHA

Big Truck

Too small, too small don't compromise
So have fast, too fast don't realize
Have hand on wheel, set the sights, drive

Too small, too small don't compromise
So have fast, too fast don't realize
Have hand on wheel, set the sights, drive with me

Moving - motion
Said move, said move it

Big Truck

Ain't no grave gonna hold, ain't no grave gonna hold, ain't no grave gonna hold, hold my body, hold my body

Big Truck

Moving - motion
Said move, said move it

Big Truck

BIG!

Thank You very much for listening”Captcha
Liedje Coal Chamber Big Truck (Live) is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Big Truck (Live)mits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Coal Chamber Big Truck (Live) downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Big Truck (Live) in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.