Bradley


try to remember
try to forget
try to remember
look back try to remember
that name sounds so familiar
sue, these letters are driving me crazy
they're driving me so fucking crazy
they're making me so angry
bradley, to remember
bradley, so familiar
one more year do something
make something from nothing
sue, these letters are driving me crazy
they're driving me so fucking crazy
they're making me so angry
mom, these letters at christmas
are driving me crazy
i must be crazy - why?
don't get it, i'm crazy - why?
tried to remember what you said
sounds so familiar what you said
my life is mine, it's mine
i'm gonna take it back
my life it's mine, it's mine
i want it backCaptcha
Liedje Coal Chamber Bradley is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Bradleymits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Coal Chamber Bradley downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Bradley in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.