Dark Days


It feels like abuse
So subtle the noose
So subtle the noose

There is no light
That's what they say
I'm checking out
Not checking in
Drawing lines
Growing out of favor
Out of favor

If it's meant to be
Then set it free
If it's meant to be
It'll come back you see

Watch what you say
And what I don't
Heard what you've asked
And no I won't
Drawing lines
Growing out of favor
Out of favor

If it's meant to be
Then set it free
If it's meant to be
It'll come back you see

Dark days, dark days, dark days
Dark days, dark days, dark days

Oh no! I feel it!
Oh no! I feel it!

Dark days, dark days, dark days
Dark days, dark days, dark days

If it's meant to be
Then set it free
If it's meant to be
It'll come back you seeCaptcha
Liedje Coal Chamber Dark Days is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Dark Daysmits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Coal Chamber Dark Days downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Dark Days in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.