Fiend


It's the darkest place
Like beneath the stairs
The "IT" it comes
And it takes me there
We take everything in sight
All through the night
Leaving scars
And Crashing cars

Fiend for the fans and
Fodder for the press
Fiend for the fans and
Fodder for the press

It's my life
For everyone to see
For you a charade
For me a disease
Everything in sight
All through the night
Leaving scars
And fucking stars

Still reasoning my life

Fiend for the fans and
Fodder for the press
Fiend for the fans and
Fodder for the press

Still reasoning my life

It's do or die!
It's do or die!
It's do or die!
Not for me!

Still reasoning my life

Fiend for the fans and
Fodder for the press
Fiend for the fans and
Fodder for the press

Still reasoning my life
Fucker!Captcha
Liedje Coal Chamber Fiend is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Fiendmits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Coal Chamber Fiend downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Fiend in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.