Something Told Me


Some thing told me to tell you
Not to tell me what you do
I am what I fuckin' am
Many have tried to change this man
Life's always been an uphill fight
Some things I do you may not like
Life's always bee an uphill fight
Some thing I do you may like

Something told me to tell you
Don't give it to me
Something told me to tell you
Don't give it to me

Why do you do the shit that you do?
I'm doing just what I do
No, not what I want to do
But what I've got to to do we're through
Life's always been an uphill fight
Something I do you may not like
Life's always been an uphill fight
Something I do you may not like

Something told me to tell you
Don't give it to me
Something told me to tell you
Don't give it to me

Some thing told me to tell you
Not to tell me what you do
I am what I fuckin' am
Many have tried to change this man
Life's always been an uphill fight
Some things I do you may not like
Life's always bee an uphill fight
Some thing I do you may like

Something told me to tell you
Don't give it to me
Something told me to tell you
Don't give it to me

I'm sick of this shit
I'm sick of this shit
I'm sick of this shit, motherfucker!
I'm sick of this shit
I'm sick of this shit
I'm sick of this shit

I'm out of my mind and you're driving me crazy

Don't give it to me
Don't give it to me
Don't give it to me
Don't give it to me

It's not the same, it's not same
some things are not that same anymore

Something told me to tell you
Don't give it to me
Something told me to tell you
Don't give it to meCaptcha
Liedje Coal Chamber Something Told Me is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Something Told Memits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Coal Chamber Something Told Me downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Something Told Me in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.