Dead Is Dead


It was demanded that we wholly submit ourselves
For our grand ignorance, it proceeded you
We could not be trusted at all to be guided to truth
Without their knowledge guiding the way
We found an old role reborn and Americanized
Cold in it's way
What's dead is dead
I will not serve the law
Dead is deadCaptcha
Liedje Coalesce Dead Is Dead is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Dead Is Deadmits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Coalesce Dead Is Dead downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Dead Is Dead in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.