Titan Arch


Crown the dark animal
Black Jackal crawling
Eternal returning
An end to the waiting
There are thrones underground
And monarchs upon them
They walk serene
In spaces between
At the head of the storm
Darkness is rising
In the Garden of Jaws
His wonds are shining
Angels take poisons
In rotting pavilions
Under shivering stars
The sickness is gildingCaptcha
Liedje Coil Titan Arch is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Titan Archmits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Coil Titan Arch downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Titan Arch in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.