A Sky Full of Stars


Cause you're a sky, cause you're a sky full of stars
I'm gonna give you my heart
Cause you're a sky, cause you're a sky full of stars
Cause you light up the path

I don't care, go on and tear me apart
I don't care if you do
Cause in a sky, cause in a sky full of stars
I think I saw you

Cause you're a sky, cause you're a sky full of stars
I want to die in your arms, arms
Cause you get lighter the more it gets dark
I'm going to give you my heart

And I don't care, go on and tear me apart
And I don't care if you do
Cause in a sky, cause in a sky full of stars
I think I see you
I think I see you

Because you're a sky, you're a sky full of stars
Such a Heavenly view
Such a Heavenly view
Beoordeling: 10/10 - 1 stemmenCaptcha
Liedje Coldplay A Sky Full of Stars is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied A Sky Full of Starsmits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Coldplay A Sky Full of Stars downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje A Sky Full of Stars in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.