Shiver


So I look in your direction,
But you pay me no attention, do you
I know you don't listen to me
'cause you say you see straight through me, don't you

On and on from the moment I wake,
To the moment I sleep,
I'll be there by your side,
Just you try and stop me,
I'll be waiting in line,
Just to see if you care

Did she want me to change?
But I change for good
And I want you to know
But you always get your way,
I wanted to say,

(Chorus)

Don't you Shiver? Shiver, Shiver
I'll always be waiting for you,
So you know how much I need ya,
But you never even see me, do you?
And this is my final chance of getting you

On and on from the moment I wake
Did she want me to change?

(Chorus)

Sing it loud and clear
I'll always be waiting for you (x3)
Yeah I'll always be waiting for you

And it's you I see, but you don't see me
And it's you I hear, so loud and so clear
I sing it loud and clear
And I'll always be waiting for you,

So I look in your direction,
But you pay me no attention,
And you know how much I need you,
But you've never even seen meCaptcha
Liedje Coldplay Shiver is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Shivermits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Coldplay Shiver downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Shiver in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.