Tulane


Tulane, Tulane
Tulane, Tulane
Tulane, Tulane
Tulane
Oh, Tulane Oh, Tulane
Oh, yeah, yeah
Oh, yeah, yeah
Tulane
Yeah, yeah
Whoa, whoa
Yeah, yeah
Yeah, yeah
Whoa, whoa
Yeah, yeah

Tonight, tonight I'm feeling real good, feeling just about right
Today, today Anything goes with me
So, you wanna sell yourself
Well put yourself on the table, babe
And all the things that you decide, an expense, it waits
Oh yeah, yeah

And tell me all about your friends
They got a lot to do with me, with you
And tell me how it is you spend your nights, your days, your nights
Let's go!

// Come here, cutie Hey, come here Did you hear what I said? I said come here Come here, Daddy //

She told me she would never wear them
She told me she would never wear them
( On French soil )
She told me she would never wear them
She told me she would never wear them
( To find them )
She told me she would never wear them
She told me she would never wear them
( A sculpture )
She told me she would never wear them

She told me She would never Wear them

My fault
It's not my fault
It's not my fault
It's not my fault
No It's not my faultCaptcha
Liedje Commander Venus Tulane is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Tulanemits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Commander Venus Tulane downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Tulane in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.