Songtekst van Connie Smith: Don't Tell Him That I'm Still Crying

Don't Tell Him That I'm Still Crying


Don't tell him that I'm still crying
Don't let him know that losin' him was more than I could stand
I'm glad you hear that both of them are happy
I hope he's finally found what he never found with me
Tell him that you saw me and be sure to say hello
But promise me one thing before you go
Don't tell him that I'm still crying
Don't let him know that there's no way my broken heart can mend
Don't tell him that I'm still crying
Don't let him know that losin' him was more than I could stand
Don't tell him that I'm still cryingCaptcha
Liedje Connie Smith Don't Tell Him That I'm Still Crying is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Don't Tell Him That I'm Still Cryingmits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Connie Smith Don't Tell Him That I'm Still Crying downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Don't Tell Him That I'm Still Crying in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.