Songtekst van Connie Smith: For Better Or For Worse

For Better Or For Worse


The wedding bells have barely stopped their ringing
But already all your love for me is gone
On the day that we were wed well I guess we should have said
For better or for worse but not for long
Now my dream of love has turned into a nightmare
For you say that in your life I don't belong
You said your vows I said mine but we both left out one line
For better or for worse but not for long
[ steel ]
All the lifetime that we planned has been a short one
And the love that couldn't die did not live long
I wanted you eternaly but you only wanted me
For better or for worse but not for long for better or for worse but not for longCaptcha
Liedje Connie Smith For Better Or For Worse is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied For Better Or For Worsemits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Connie Smith For Better Or For Worse downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje For Better Or For Worse in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.