Songtekst van Connie Smith: (in The Valley) He Restoreth My Soul

(in The Valley) He Restoreth My Soul


When I'm low in spirit I cry Lord lift me up I want to go higher with Thee
But nothing grows high on a mountain so He picked out a valley for me
And He leads me beside still waters somewhere in the valley below
And He draws me aside to be tested and tried in the valley He restoreth my soul
[ piano ]
It's dark as a dungeon and the sun seldom shines
And I question Lord why must this be
Then He tells me there's strenght in my sorrow and there's victory in trials for me
Then He leads me beside still waters
Down in the valley He restoreth my soulCaptcha
Liedje Connie Smith (in The Valley) He Restoreth My Soul is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied (in The Valley) He Restoreth My Soulmits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Connie Smith (in The Valley) He Restoreth My Soul downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje (in The Valley) He Restoreth My Soul in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.