Songtekst van Connie Smith: Run Away Little Tears

Run Away Little Tears


Run away little tears you've been locked up too long
Run away little tears our baby's gone

I look at his picture touchin' old souvenir
And then grow weak from holding back these locked up tears
Run away little tears
[ piano - guitar ]
A storm of emotion keeps on working within
Breaking down a heart that only he could mend
Run away little tears
Run away little tears our baby's goneCaptcha
Liedje Connie Smith Run Away Little Tears is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Run Away Little Tearsmits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Connie Smith Run Away Little Tears downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Run Away Little Tears in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.