Songtekst van Connie Smith: Tiny Blue Transistor Radio

Tiny Blue Transistor Radio


(On the tiny blue transistor radio)
He bought it for my birthday just one short year ago
This tiny blue transistor radio (radio radio)
We stayed out late and listened to the music soft and low
On the tiny blue transistor radio
And the man at the radio station made the special dedication
To Jimmy and the girl that he love so
We kissed each other gently as we listened so intently
To the tiny blue transistor radio
[ acguitar ]
And now just one year later his love for me is gone
He's out tonight with his new love I know (I know I know)
And I just heard them playin' the one we called our song
On the tiny blue transistor radio
And the man at the radio station made the special dedication
To Jimmy and the girl that he love so
Her happy eyes are glisnin' while my sad heart is listenin'
To the tiny blue transistor radio my tiny blue transistor radioCaptcha
Liedje Connie Smith Tiny Blue Transistor Radio is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Tiny Blue Transistor Radiomits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Connie Smith Tiny Blue Transistor Radio downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Tiny Blue Transistor Radio in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.