Songtekst van Conway Twitty: Don't Put Your Hurt In My Heart

Don't Put Your Hurt In My Heart


Don't put your hurt in my heart
Stop what you're planning before you start
Yes, I loved you once it's true but now I'm over you
Don't put your hurt in my heart

Don't put your burning in my eyes
'Cause the burning only stops when I cry
Once my teardrops fell like rain
Washed away the burning flame

And it washed all your hurt from my heart
Don't put your sorry in my mind
'Cause it's useless and you're only wasting time
I got over you before I can't chance it anymore

Don't put your hurt in my heart
Don't put your hurt in my heartCaptcha
Liedje Conway Twitty Don't Put Your Hurt In My Heart is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Don't Put Your Hurt In My Heartmits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Conway Twitty Don't Put Your Hurt In My Heart downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Don't Put Your Hurt In My Heart in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.