Songtekst van Conway Twitty: Heart's Breakin' All Over Town

Heart's Breakin' All Over Town


Hush, hush
Everyone who had a great big crush
Just hit the ground
Yeah, that's the sound
Of hearts breakin' all over town

Hey, hey, guys, I see you've heard the news
Sooner or later she had to choose
Yeah, we all thought we might be the one
Now, she's gone and tied the knot, and everybody looks so stunned

Hush, hush
Everyone who had a great big crush
Just hit the ground
Yeah, that's the sound
Of hearts breakin' all over town

She had looks and such a charming way
You know, girls like her don't come along every day
She cast a spell you could not resist
Now, all of us are moping around, crying 'bout the chance we missed

Hush, hush
Everyone who had a great big crush
Just hit the ground
Yeah, that's the sound
Of hearts breakin' all over town

Hush, hushCaptcha
Liedje Conway Twitty Heart's Breakin' All Over Town is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Heart's Breakin' All Over Townmits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Conway Twitty Heart's Breakin' All Over Town downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Heart's Breakin' All Over Town in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.