Kaw-Liga


Kaw-Liga was a wooden Indian standin' by the door
He fell in love with an Indian maid over in the antique store
Kaw-Liga just stood there and never let it show so she could never answer yes or no
Poor ol' Kaw-Liga he never got a kiss
Poor ol' Kaw-Liga he don't know what he missed
Is it any wonder that his face is red Kaw-Liga that poor ol' wooden head

He always wore his Sunday feathers and held a tomahawk
The maiden wore her beads and braids and hoped someday he'd talk
Kaw-Liga too stubborn to ever show a sign because his heart was made of knoty pine
Poor ol' Kaw-Liga

And then one day a wealthy customer bought the Indian maid
And took her oh so far away but ol' Kaw-Liga stayed
Kaw-Liga just stands there as lonely as can be and wishes he was still an old pine tree
Poor ol' Kaw-LigaCaptcha
Liedje Conway Twitty Kaw-Liga is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Kaw-Ligamits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Conway Twitty Kaw-Liga downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Kaw-Liga in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.