Wolverton Mountain


They say don't go on Wolverton Mountain
If you're looking for a wife
'Cause old Clifton Clowers has a swingin' daughter
And he's mighty handy with the gun and the knife

Don't you know her lips are sweeter than honey
And Wolverton mountain protects her there
All them bears, they'd tell old Clowers
If a stranger should enter there

All of my dreams are up on that Mountain
I want his daughter for my wife
I'll take my chances and climb that mountain
Though Clifton Clowers, he might take my life

He knows her lips are sweeter than honey
And Clifton Clowers protects her there
All them bears they'd tell old Clowers
If a stranger should enter there

I'm going up on Wolverton Mountain
It's much too lonesome down here below
It's just not right for him to hide his daughter
From me because, just because I love her so

Hey, I don't care about Clifton Clowers
I'm gonna climb up on that mountain
I'm gonna take the girl I love
I don't care about Clifton Clowers

Never tried that old romance bit
But I think I'm gonna chance it
And I'm gonna take the girl I loveCaptcha
Liedje Conway Twitty Wolverton Mountain is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Wolverton Mountainmits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Conway Twitty Wolverton Mountain downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Wolverton Mountain in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.