Sunglasses At Night


I wear my sunglasses at night
So I can, so I can watch you weave
Then breathe your story lines
I wear my sunglasses at night
So I can, so I can watch you weave
Then breathe your story lines

I wear my sunglasses at night
So I can, so I can watch you weave
Then breathe your story lines
I wear my sunglasses at night
So I can, so I can watch you weave
Then breathe your story lines

I wear my sun
I wear my sun
I wear my sun, I

So I can, so I can
So I can, so I can
So I can, so I can
So I can watch you weave
Then breathe your story lines

I wear my sunglasses at night
So I can, so I can watch you weave
Then breathe your story linesCaptcha
Liedje Corey Hart Sunglasses At Night is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Sunglasses At Nightmits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Corey Hart Sunglasses At Night downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Sunglasses At Night in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.