Shatterproof


How can I give you everything when you wont take it
How can I trust you when I know you're always fakin'
How can I lean on you when all you do is break me down
You break me down
I'm not shatterproof

I'm strong
I'm weak
But I'm not shatterproof
When I'm cut, I bleed
Cause I'm not shatterproof
It's killin me, yeah
That I can't walk away from you
I'm not shatterproof

Sometimes I see myself just sneaking out the back door
And when you wake up you find find me cause I'll be gone
And as I'm leaving there's this feeling that keeps breaking me down
You break me down
I'm not shatterproof

I'm strong
I'm weak
But I'm not shatterproof
When I'm cut, I bleed
Cause I'm not shatterproof
It's killin me, yeah
That I can't walk away from you
Why can't I walk away from you

It's like a dream and I'm frozen in place
It's like I'm lost and I can't find my way
I follow without reason
I circle back to you
And nothing has changed

I'm strong I'm weak
When I'm cut, I bleed
I'm not shatterproof
I'm strong I'm weak
But I'm not shatterproof
When I'm cut I bleed
I'm not shatterproof
And it's killing me yeah
That I can't walk away from you
I can't walk away from you
I'm not shatterproof
No I'm not shatterproof
I'm not shatterproofCaptcha
Liedje Cori Yarckin Shatterproof is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Shatterproofmits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Cori Yarckin Shatterproof downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Shatterproof in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.