Songtekst van Cori Yarckin: Together We Make A Promise

Together We Make A Promise


In a never ending journey
The roads are split apart
A chapter wrote us in a story
I finished you or start
And even though it feels like the end, my friend
You know it's only the beginning
It's the beginning

Together we'll make a promise
To never forget it all
We've only scratched the surface
Of worlds we'll come to know
Together moving forward
Even though we're far apart
So safe and sound inside our hearts
We keep our word until we are together once again

And if you hear me in a raindrop
I'm not that far away
You can see in your reflection
Another side of me
And even though we say goodbye, goodbye
We'll never be alone
No we're not alone

Together we'll make a promise
To never forget it all
We've only scratched the surface
Of worlds we'll come to know
Together moving forward
Even though we're far apart
So safe and sound inside our hearts
We keep our word until we are together once again

So goodbye to you
And everything we went through
We made it to the ending and
The other side of the moon
Goodbye to you
We'll hold on to the memories
Of the good times

Together we'll make a promise
To never forget it all
We've only scratched the surface
Of worlds we'll come to know
Together moving forward
Even though we're far apart
So safe and sound inside our hearts
It's all inside our hearts

Together we make a promiseCaptcha
Liedje Cori Yarckin Together We Make A Promise is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Together We Make A Promisemits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Cori Yarckin Together We Make A Promise downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Together We Make A Promise in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.