Songtekst van Count Basie & Ella Fitzgerald: Ain't Misbehavin'

Ain't Misbehavin'


No one to talk with, all by myself
No one to walk with but I'm happy on the shelf
Ain't misbehavin', savin' my love for you

I know for certain, the one I love
I'm through with flirtin', it's just you I'm thinkin' of
Ain't misbehavin', savin' my love for you

Like Jack Horner in the corner
Don't go nowhere, what do I care?
Your kisses are worth waitin' for, believe me

I know for certain, the one I love
I'm through with flirtin', it's just you I'm thinkin' of
Ain't misbehavin', savin' my love for you

Like Jack Horner in the corner
Don't go nowhere, what do I care?
Your kisses are worth waitin' for, believe me

I don't go out late, don't care to go
I'm home about eight, just me and my radio
Ain't misbehavin', savin' my love for you

'Cause I'm a gal with self control
I gave my heart, ha, my heart and soul
And I ain't misbehavin', savin' my love for youCaptcha
Liedje Count Basie & Ella Fitzgerald Ain't Misbehavin' is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Ain't Misbehavin'mits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Count Basie & Ella Fitzgerald Ain't Misbehavin' downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Ain't Misbehavin' in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.