Songtekst van Counting Crows: How Can I Live Without You

How Can I Live Without You


(original by Cracker)

You can still come and make me coffee in the mornin
You can still come and cook me chicken fried steak
You can live your life with whomever you please to,
As long as someone takes good care of me
you know I don't mind
How can I live without you
if it means I gotta get a job?
You could still come, bring me those fancy pastries
You can still come round, crawl into my bed
You can live your life with whomever you please to,
as long as someone takes good care of me
you know I don't mind
How can I live without you
if it means I gotta get a job?Captcha
Liedje Counting Crows How Can I Live Without You is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied How Can I Live Without Youmits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Counting Crows How Can I Live Without You downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje How Can I Live Without You in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.