Alabam


Well, I went to a
Turkey roast down the street
The people down there
Eat like wild geese

I'm on my way
I'm going back to Alabam

Talk about your people
Have a whale of a time
Eating up the chicken
And drinking their wine

I'm on my way
I'm going back to Alabam

Now some folks say that
A tramp won't steal
But I caught three
In my corn field

I'm on my way
I'm going back to Alabam

One had a bushel
The other had a peck
And one had a roasting ear
Tied around his neck

I'm on my way
I'm going back to Alabam

There comes Sal
Walking down the street
With the run down shoes
Tied on her feet

Good morning, honey
Stand over there, baby
Get over there now

Hello Sal, I know you
With a run down slipper
And a tore up shoe

I'm on my way
I'm going back to Alabam

When I get ready
To leave this earth
I'm gonna look back
On my money's worth

I'm on my way
I'm going back to Alabam
I'm going back to AlabamCaptcha
Widget
Liedje Cowboy Copas Alabam is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Alabammits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Cowboy Copas Alabam downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Alabam in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.