Push Me Down


i would try it - no i talk shit
i just might like it - if it kicks

if it kicks - and it's no trick
i'd really like it - at least a bit

push me down
yeah push me down

up & down
it goes
all day
up & down
it goes
anyway

i swear on marijuanaCaptcha
Liedje Crack Up Push Me Down is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Push Me Downmits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Crack Up Push Me Down downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Push Me Down in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.