Pity for a Dime


An artificial season covered by summer rain
Losing all my reason cause there's nothing left to blame
Shadows paint the sidewalk a living picture in a frame
See the sea of people all their faces look the same
(chorus)
So I sat down for a while forcing a smile
In a state of self denial is it worth while
Sell my pity for a dime, just one dime
Sell my pity for a dime, just one dime
Plain talk can be the easy way
Signs of losing my faith
(chorus)Captcha
Liedje Creed Pity for a Dime is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Pity for a Dimemits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Creed Pity for a Dime downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Pity for a Dime in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.