Das Beste Lied Der Welt


Softly touched by lascivious breath
The strange feeling like in a dream
The face gleaming in full glory
Touches of provoking beauty
Step back
Deprive yourself of the spell
Seduction is death
Step back
Deprive yourself of the spell
Hallucinations mean death
Unleash yourself
Destroy the evil spell
The face disintegrates to dust
Beauty turns gloomy
Like tarnished pewter
Gone the red lips
And the greed for blood
Step back
Deprive yourself of the spell
Seduction is death
Step back
Deprive yourself of the spell
Hallucinations mean death
Flawless beauty flatters you
Obscene words and red lips
Feminine curves scent human flesh
The greed for blood
A battle of life and death
Step back
Deprive yourself of the spell
Seduction is death
Step back
Deprive yourself of the spell
Hallucinations mean deathCaptcha
Liedje Creme 21 Das Beste Lied Der Welt is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Das Beste Lied Der Weltmits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Creme 21 Das Beste Lied Der Welt downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Das Beste Lied Der Welt in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.