Songtekst van Critters: Don't Let The Rain Fall Down On Me

Don't Let The Rain Fall Down On Me


Raindrop falls from the sky
A heart beats softly
About to die

Wandering alone at night
Waiting for the
Storm to pass away

[CHORUS]

Oh, baby
Don't let the rain fall down on me
Have you no time to listen
Don't let it wash away the memory

A teardrop falls to the earth
In all this rain
What is it worth

Time heals sadness
But this rain can turn
My sorrow to gladness

[Repeat CHORUS]

Oh, no, oh, no, oh no

Oh, baby
Don't let the rain fall down on meCaptcha
Liedje Critters Don't Let The Rain Fall Down On Me is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Don't Let The Rain Fall Down On Memits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Critters Don't Let The Rain Fall Down On Me downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Don't Let The Rain Fall Down On Me in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.