Songtekst van Crosby, Stills, Nash & Young: Guinnevere

Guinnevere


(4:43)

by David Crosby, Guerilla

Guinnevere had green eyes
Like yours, mi'lady like yours
When she'd walk down
Through the garden
In the morning after it rained
Peacocks wandered aimlessly
Underneath an orange tree
Why can't she see me?
Guinnevere
Drew pentagrams
Like yours, mi'lady like yours
Late at night
When she thought
that no one was watching at all
She shall be free
As she turns her gaze
Down the slope
to the harbor where I lay
Anchored for a day
Guinnevere
Had golden hair
Like yours, mi'lady like yours
Streaming out when we'd ride
Through the warm wind down by the bay
Yesterday
Seagulls circle endlessly
I sing in silent harmony
We shall be freeCaptcha
Liedje Crosby, Stills, Nash & Young Guinnevere is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Guinneveremits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Crosby, Stills, Nash & Young Guinnevere downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Guinnevere in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.