Songtekst van Crystal Lewis: Glory, Glory, Hallelujah

Glory, Glory, Hallelujah


copyright 1999 Metro One/ASCAP

Glory, Glory, Hallelujah
When I lay my burden down

No more sickness No more sorrow
When I lay my burden down

I'm gonna tell God how you treat me
When I lay my burden downCaptcha
Liedje Crystal Lewis Glory, Glory, Hallelujah is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Glory, Glory, Hallelujahmits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Crystal Lewis Glory, Glory, Hallelujah downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Glory, Glory, Hallelujah in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.