Songtekst van Crystal Lewis: Lord I Believe in You

Lord I Believe in You


copyright Tommy Walker

Though I can't see Your holy face
And Your throne in heaven above
It seems so far away
Though I cant touch your nail scarred hands
I have a deep and unspeakable joy
That makes my faith to stand

Lord, I believe in You
I'll always believe in You
Though I cant see you with my eyes
Deep in my heart
Your presence I find
Lord, I believe in You
And I'll keep my trust in You
Let the whole world say what they may
No one can take this joy away
Lord, I believe

Born from above
You are Gods only chosen one
Youre the one and only true way
To the Fathers heart
You died for all sin
Then you rose and now live again
Conquering death and the grave
So that I might live

Lord, I believe in You
I'll always believe in You
Though I cant see you with my eyes
Deep in my heart
Your presence I find
Lord, I believe in You
And I'll keep my trust in You
Let the whole world say what they may
No one can take this joy away
Lord, I believeCaptcha
Liedje Crystal Lewis Lord I Believe in You is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Lord I Believe in Youmits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Crystal Lewis Lord I Believe in You downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Lord I Believe in You in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.