My Redeemer Lives


copyright John Willison

For I know my redeemer lives
And in the end He will stand on the earth
For I know my redeemer lives
And in the end He will reign on the earth

Though my flesh it be destroyed
Yet with my eyes I will see God

For I know my redeemer lives
And I will stand with Him on that day
For I know my redeemer lives
And I will stand with Him on that day

Oh my heart it yearns within me
For the day when Jesus returns
Oh my heart it yearns within me
For the day when Jesus shall reign

Though my flesh it be destroyed
Yet with my eyes I will see God

For I know that my redeemer lives
And I will stand with Him on that day
For I know that my redeemer lives
And I will stand with Him on that dayCaptcha
Liedje Crystal Lewis My Redeemer Lives is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied My Redeemer Livesmits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Crystal Lewis My Redeemer Lives downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje My Redeemer Lives in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.