My Tribute


How can I say thanks
For the things you have done for me
Things so undeserved
Yet You gave to prove your love for me
The voices of a million angels
Could not express my gratitude
All that I am and ever hope to be
I owe it all to thee

To God be the glory, to God be the glory
To God be the glory,
For the things He has done
With His blood He has saved me
With His power He has raised me
To God be the glory,
For the things He has done

Just let me live my life
And let it be pleasing Lord to thee
And should I gain any praise
Let it go to Calvary

With His blood He has saved me
With His power He has raised me
To God be the glory
For the things He has done

To God be the glory, to God be the glory
To God be the glory,
For the things He has done
With His blood He has saved me
With His power He has raised me
To God be the glory,
For the things He has doneCaptcha
Liedje Crystal Lewis My Tribute is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied My Tributemits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Crystal Lewis My Tribute downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje My Tribute in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.