Songtekst van Cursive: The Night I Lost The Will To Fight

The Night I Lost The Will To Fight


I need a catalyst, to rekindle the flame
That once burned within these fists where defeat remains

The night has fallen down the staircase

I need a catalyst, to rekindle the flame
That once burned within these fists where defeat remains
One Februrary night, we screamed our agonies
And I swear I tried to care
I tried, I tried

But the icicles hung down like prison bars

I need a catalyst, to rekindle the flame
That once burned within these fists where defeat remains
One February night, we screamed our agonies
And I swear I tried to care
I tried, I tried
(And) I lost the will to fight
The will to fight
(I lost the will to fight I lost the will to fight I lost it I lost
it
I lost the will to fight)Captcha
Liedje Cursive The Night I Lost The Will To Fight is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied The Night I Lost The Will To Fightmits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Cursive The Night I Lost The Will To Fight downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje The Night I Lost The Will To Fight in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.