Songtekst van Cyndi Thompson: If Only You Could See

If Only You Could See


You come home
Uncompleted
Down and defeated
Feelin' all alone
You think your dreams
Are passin' by you
And deep down inside you
You're runnin' outta hope

If you could only see
What I see
You'd see the man that you
Wish you could be
If you could only see
What I see
In you

You're my strength
The light that guides me
The angel beside me
The path that I walk
When I wake up
You're why I want to
The one I hold on to
When I start to fall

If you could only see
What I see
You'd see the man that you
Wish you could be
If you could only see
What I see
In you

I wish that I could make you believe
All that you are
You don't have to be
Everything to everyone
Everybody's number one
'Cause baby you're everything to me

If you could only see what I see
You'd see the man that you
Wish you could be
If you could only see
What I see
You'dCaptcha
Liedje Cyndi Thompson If Only You Could See is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied If Only You Could Seemits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Cyndi Thompson If Only You Could See downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje If Only You Could See in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.