Dig It D-Tent Boys


(zig)u got 2 go dig thoose holes

with broken hand and witherd souls
and ancipated 4 all u know
u got 2 go dig those holes

chourse:digin up thoose holes digin it
digin up thooes holes (zero)holes (x2)

(caveman) 2 sutes 2 tolkens in hand

i got no respect 'cause i'm the new man
got my shouvle shoes full of sand
check out the tag the names caveman uh

chourse(x2)
(x-ray) take a bad boy make him dig 5 feet
the dirt in each shovle will giv us a beet
u gotta find somthing never found before
if not we'll just have 2 dig some more

(all) na na na na na na na na na na na na na na na na (x2)

(my man zero)your hands may blister

your mussles stay sore
u want a break? knock on the wardens door
AHA AHA

chourse(x2)

(armpit)A-R-M-P-I-to the-T

what is that u snellin dog thats me
i don't take showers and i don't brush my teeth
thats all i do is dig holes eat and sleep

(x-ray) their is no late day

their is no shade day
their is no place 2 hide
so just sit and wait 2 fry

(zig zag)u got 2 go dig thoose holes

(choursex4)

(my man zero againx2) wake up in the morning before the sun
keeps digin that hole 'till the day is doneCaptcha
Liedje D-boyz Dig It D-Tent Boys is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Dig It D-Tent Boysmits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje D-boyz Dig It D-Tent Boys downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Dig It D-Tent Boys in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.