Diggin' Up Holes


you got to go dig those holes
broken hands and withered soles
emancipated from all you know
you got to go and dig those holes

Diggin' Up ah oh dig it
Diggin' up ah oh dig it -
Diggin' up ah oh,
Diggin' up ah oh -

[Caveman]

two suits two tokens at hand
I've got norespect cause I'm the new man!
got a shovel, a shoes full of sand,
Check out the tag,the names Caveman!

[ALL]

Diggin' Up oh dig it
Diggin' up ah oh dig it -
Diggin' up ah oh,
Diggin' up ah oh -
Diggin' Up Up oh

[Xray]

take a bad boy
make him dig five feet
the dirt and these shovels will give us a beat
ok you gotta find something never found before
if not you'll just haveta dig some more

natt natta a nana
natt natta a nana
natt natta a nana
natt natt
[zero] oh

Diggin' Up Up oh dig it
Diggin' up ah oh dig it -
Diggin' up ah oh,
Diggin' up ah oh -

Diggin' Up Up oh dig it
Diggin' up ah oh dig it -
Diggin' up ah oh,
Diggin' up ah oh -

your eyes may blister
your muscles stay sore
you wanna break
knock on the warden's door
ahhuh ahhuh

Diggin' Up ah oh dig it
Diggin' up ah oh dig it -
Diggin' up ah oh,
Diggin' up ah oh -

[Armpit]

a-r-m-p-i to the t
was is that you smelling
dog that's me
i don't take showers
and i dont brush my teeth
all i do is dig holes eat and sleep

there is no late
there is no shade
there is no place to hide
so just sit and wait til friday

you got to go and dig those holes

Diggin' Up ah oh dig it
Diggin' up ah oh dig it -
Diggin' up ah oh,
Diggin' up ah oh -

[Xray]

take a bad boy make him dig five feet

[Caveman]

got my shovel shoes full of sand

[Xray]

the dirt and these shovels will give us the beat

[Caveman]

check out the tag the name's caveman

[Zero]

diggin' all morning before the sun
keep diggin that hole till the day is done

diggin all morning before the sun
keep diggin that hole till the day is done

[Ziggy]
you've got to go and dig those holes
you've got to go and dig those holes
Diggin' Up ah oh dig it
Diggin' up ah oh dig it -
Diggin' up ah oh,
Diggin' up ah oh -
Diggin' Up ah oh dig it
Diggin' up ah oh dig it -
Diggin' up ah oh,
Diggin' up ah oh -
Diggin' Up ah oh dig it
Diggin' up ah oh dig it -
Diggin' up ah oh,
Diggin' up ah oh -Captcha
Liedje D-boyz Diggin' Up Holes is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Diggin' Up Holesmits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje D-boyz Diggin' Up Holes downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Diggin' Up Holes in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.