Superstar


Hey you what do you say
You found yourself alone today
Did you lose your place in line?

Hey you what do you know,
All messed up no place to go
Do you feel so left behind?

You can't stay
Sleeping on your own again
So close your eyes abd count to ten
The love you need is here again

Chorus:
I'll be your ticket to the final
Junkie to your vinyl
I just wanna be your groupie
You don't need Brother Blaine or Beckham
You shoud just forget them
Baby you're a superstar to me

So come on back look at me
I'm the one who wants to be
The greatest fan you'll ever find

You can't stay
Sleeping on your own again
So close your eyes abd count to ten
The superstar is here again, she's here again She's here again

Chorus

So what if they're super famous
Their 15 minuites are over
And everyone knows
The superstar is here again, she's here again you're here again

ChorusCaptcha
Liedje D-Side Superstar is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Superstarmits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje D-Side Superstar downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Superstar in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.