Songtekst van Da Buzz: Your Love Will Shine On Me

Your Love Will Shine On Me


To shine on me
To shine on me
Shine on me
To shine on me
Shine on me

I wanna tell you I want you
I wanna tell you I care
I wanna love you forever
Every day, every night you hold my hand

I wanna give you a flower
I wanna give you the world
I wanna dream this together
"?cause I know that your love will shine on me

Your love will shine on me
When I look at you I make you feel so free
Baby I know inside my heart
Your love will shine on me
When you think about me you have everything
Baby how can I make your love to shine on me?

When you come a little closer
You make me feel alive
Oh, when you go around baby
"?cause I know that your love will shine on me

Your love will shine on me
When I look at you I make you feel so free
Baby I know inside my heart
Your love will shine on me
When you think about me you have everything
Baby how can I make your love to shine on me?

Shine on me
To shine on me
Shine on me

I know we could be so right
And we could be out of time
And when I look at you, you make me feel so free

Your love will shine on me
When I look at you I make you feel so free
Baby I know inside my heart
Your love will shine on me
When you think about me you have everything (you have everything)
Your love will shine on me

Shine on me
To shine on me
Shine on me
To shine on meCaptcha
Liedje Da Buzz Your Love Will Shine On Me is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Your Love Will Shine On Memits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Da Buzz Your Love Will Shine On Me downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Your Love Will Shine On Me in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.