Songtekst van Dallas Frazier: Got My Mind On The Border Of Mexico

Got My Mind On The Border Of Mexico


I just left San Antonio heading down to the town of Laredo
Got my mind on the border of Mexico
Gonna stop for a tank off to go at a place called a Purple Sombrero
Got my mind on the border of Mexico
Drinking tequila with young senoritas and listening to the mariaches play pretty songs
The lips of a woman will kiss me good mornin'
The same lips that promised to love me till dawn
I can tell you if you don't know what a peso can do for a gringo
Got my mind on the border of Mexico
[ acguitar ]
Drinking tequila
Got my mind on the border of MexicoCaptcha
Liedje Dallas Frazier Got My Mind On The Border Of Mexico is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Got My Mind On The Border Of Mexicomits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Dallas Frazier Got My Mind On The Border Of Mexico downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Got My Mind On The Border Of Mexico in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.