Mohair Sam


Who is the hippie
That's hap'nin' all over our town
A tearin' up the chicks
With the message that he lays down

Oh, who is the coolest cat
That is what I am
I said fast talkin', slow walkin'
Good lookin' Mohair Sam

Chicks are makin' reservations
For his lovin' so fine, hmh, so fine
Screamin' and a faintin'
He's got 'em all waitin' in line

Oh, who is the coolest cat
That is what I am
I said fast talkin', slow walkin'
Good lookin' Mohair Sam

--- Instrumental ---

Chicks are makin' reservations
For his lovin' so fine, hmh, so fine
Screamin' and a faintin'
He's got 'em all waitin' in line

Oh, who is the coolest cat
That is what I am
I said fast talkin', slow walkin'
Good lookin' Mohair Sam

I said fast talkin', slow walkin'
Good lookin' Mohair Sam

I said fast talkin', slow walkin'
Good lookin' Mohair SamCaptcha
Liedje Dallas Frazier Mohair Sam is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Mohair Sammits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Dallas Frazier Mohair Sam downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Mohair Sam in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.