Songtekst van Dallas Frazier: There Goes My Everything

There Goes My Everything


There goes my reason for living there goes my everything
I hear footsteps slowly walking as they gently walk across a lonely floor
And a voice is softly saying darling this will be goodbye forever more
There goes my reason for living there goes the one of my dreams
There goes my only possesion there goes my everything
[ piano ]
As my mem'ry turns back the pages I can see the happy years we've had before
Now the love that kept this old heart beating
Has been shattered by the closing of a door
There goes my reason for living
There goes my everythingCaptcha
Liedje Dallas Frazier There Goes My Everything is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied There Goes My Everythingmits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Dallas Frazier There Goes My Everything downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje There Goes My Everything in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.