Be My Husband


Be my husband, I'll be your wife
Be my husband, I'll be your wife
Be my husband, I'll be your wife
Outside you there is no place to go

If you want me to I'll cook and sew
If you want me to I'll cook and sew
If you want me to I'll cook and sew
Outside you there is no place to go

Oh daddy now now love me good
Oh daddy now now love me good
Oh daddy now now love me good
Oh daddy now now love me good

Please don't treat me so doggone mean
Please don't treat me so doggone mean
Please don't treat me so doggone mean
Youre the meanest man I ever seen

Oh daddy now now love me good
Oh daddy now now love me good
Oh daddy now now love me good
Oh daddy now now love me good

Stick to the promise man, that you made me
Stick to the promise man, that you made me
Stick to the promise man, that you made me
That you'll stay away from Rosalie

Oh daddy now now love me good
Oh daddy now now love me good
Oh daddy now now love me good
Oh daddy now now love me goodCaptcha
Liedje Damien Rice Be My Husband is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Be My Husbandmits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Damien Rice Be My Husband downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Be My Husband in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.