Songtekst van Daniel Calveti: Jesus Haz Mi Caracter

Jesus Haz Mi Caracter


//Jesus Haz Mi Caracter
Mas como el tuyo
Yo quiero ser//

Porque en esta vida hay cosas pasan
Que yo no entiendo
Porque yo quiero demostrar tu amor
A cada instante
Haz me hacer tu voluntad
Y morir a mi viejo hombre
Haz mi caracter mas como el tuyo
Yo quiero serCaptcha
Liedje Daniel Calveti Jesus Haz Mi Caracter is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Jesus Haz Mi Caractermits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Daniel Calveti Jesus Haz Mi Caracter downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Jesus Haz Mi Caracter in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.