Is It Just Us


(Jerry Salley/Darryl Worley)

Today I drove through this ol' town
Took a real good look around
Saw a lot of things I'd never seen before
An older couple holding hands
Young lovers picking out wedding bands
Things I'd never noticed
Until my eyes met yours

Now I'm seeing things I've never seen
Dreaming dreams I've never dreamed
There's been such a change in me
Since I felt your touch
Everywhere I go it seems folks
Can't get close enough
Is the whole world in love
Or is it just us

When you walk with your head down
All you see's the cold hard ground
But I looked up in time to catch a glimpse of you
If everyone on God's green earth
Knew true love and what it's worth
They'd know how I'm feeling
And share my point of view 'cause

Now I'm seeing things I've never seen
Dreaming dreams I've never dreamed
There's been such a change in me
Since I felt your touch
Everywhere I go it seems folks
Can't get close enough
Is the whole world in love
Or is it just us

Everywhere I go it seems folks
Can't get close enough
Is the whole world in love
Or is it just us
Is it just usCaptcha
Liedje Darryl Worley Is It Just Us is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Is It Just Usmits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Darryl Worley Is It Just Us downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Is It Just Us in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.