Songtekst van Dave Dudley: I Keep Coming Back For More

I Keep Coming Back For More


Sometimes I'm so hurt and disappointed by the crazy things you always do
Then I'm packin' everything and I'm gone like before
But that's not all I keep coming back for more
Coming back to try to survive again too bad I have to love you like I do
I tell myself you need me but I know just what's in store
But that's not all I keep coming back no more
It's not the way you use me and hurt me it's the way you keep me in a world of gloom
So I'm gone away from you and this world of yours
But it's funny I keep coming back for more
Coming back to have some more misery bringing back what's left of me to you
I'll do anything for you but I'll never know what for
And that's not all I keep coming back for moreCaptcha
Liedje Dave Dudley I Keep Coming Back For More is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied I Keep Coming Back For Moremits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Dave Dudley I Keep Coming Back For More downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje I Keep Coming Back For More in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.