A Million Miles Away


I ain't gonna work here no more
I ain't gonna work here no more
Honey, come and dance with me
'Cause I ain't gonna work here no more

I feel like I'm walkin' on air
I feel like I'm walkin' on air
I can see your house from here
And I feel like I'm walkin' on air

Oh - Oh
A million miles away from here
And I ain't gonna work here no more

You can't tell a man by his clothes
You can't tell a man by his clothes
A toad is a prince in someone's eyes
And you can't tell a man by his clothes

The stars gonna fall from the sky
The stars gonna fall from the sky
This time I think they've gone too far
And the stars gonna fall from the sky

Oh - Oh
A million miles away from here
And I ain't gonna work here no more

Oh - Oh
A million miles away from here
And I ain't gon' be treated this way

Some sunny day
I been waitin' so long
Gonna walk right on outa here
And I ain't gonna work here no more

We must have been out of our minds
We must have been out of our minds
Your own back side will let you down
And we must have been out of our minds

Oh - Oh
A million miles away from here
And we must have been out of our minds

Oh - Oh
A million miles away from here
And I ain't gonna work here no more
A million miles away from here
And I ain't gonna work here no moreCaptcha
Liedje David Byrne A Million Miles Away is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied A Million Miles Awaymits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje David Byrne A Million Miles Away downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje A Million Miles Away in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.