Songtekst van David Hasselhoff: If I Had One Wish[English Version]

If I Had One Wish[English Version]


If I had one wish
Id spend it all on you

If I had one day
Id spend it all with you

Cause only in dreams
Can I look into your eyes
With only the wind
To hear me when I cry

If I had one wish
Darling come home, I miss you
Just for one kiss
Thats all I want,
If I had one wish
Id spend it all on you
Sweet heart please come home
I miss you

Heavenly stars
Shining so bright from a distance
Could you please help me
To send my mommy a message

Tell her I miss her
And I want her to come home
Please tell her I love her
More than she could know

(cello / piano solo section)

If I had one wish
Please mom come home, I miss you
Just for one kiss
Thats all I want
If I had one wish
Id spend it all on you
Sweet heart please come home
Mommy please come home
We miss youCaptcha
Liedje David Hasselhoff If I Had One Wish[English Version] is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied If I Had One Wish[English Version]mits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje David Hasselhoff If I Had One Wish[English Version] downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje If I Had One Wish[English Version] in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.